זוחלים ודו-חיים בישראל - מדריך שדה

מינים
עכן קטן

דו-חיים בישראל

מחלקה של בעלי-חיים, רובם המוחלט בעל 4 רגליים. בצעירותם חיים במים מתוקים ובבגרות יכולים לחיות גם על היבשה.בישראל ישנם 8 מיני דו-חיים המתחלקים ל-7 סוגים ו-6 משפחות.

סלמנדרה כתומה

(Salamandra infraimmaculata)

סלמנדרה כתומה

טריטון פסים

(Ommatotriton vittatus)

טריטון פסים

דו-חי קטן ועדין המזכיר לטאה במבנה הגוף שלו.

קרפדה ירוקה

(Bufotes sitibundus)

קרפדה ירוקה

חפרית מצויה

(Pelobates syriacus)

חפרית מצויה

מגיחה ממחילה אותה חפרה עם תחילת הגשמים. נאמנה למקווה המים בו בקעה.

אילנית מצויה

(Hyla savignyi)

אילנית מצויה

לאחרונה פוצלה לשני מינים שונים.

צפרדע נחלים

(Pelophylax bedriagae)

צפרדע נחלים

עגולשון שחור-גחון

(Latonia nigriventer)

עגולשון שחור-גחון

נחשב לנכחד במשך עשרות שנים עד שהתגלה מחדש בעמק החולה.

רוצים ללמוד עוד על זוחלים ודו-חיים בישראל?