זוחלים ודו-חיים בישראל - מדריך שדה

שממית עצים

הבלוג

מיהו הנחש הארסי ביותר בישראל?

שאלה שאנו נתקלים בה לא מעט היא "מי הוא הנחש הארסי\המסוכן ביותר בישראל?".

לשאלה זו אין תשובה פשוטה, אבל ננסה בכל זאת.

מידת ארסיות אשר מתייחסת לעוצמת הארס בלבד נמדדת במדד שנקרא LD50. המדד הזה מתאר מהי כמות הארס שתהרוג חצי מהנבדקים (לרוב עכברי מעבדה). ככל שהערך של המדד נמוך יותר (כמות הארס הנדרשת נמוכה יותר), הארס חזק יותר.

אם נסתכל על המדד בהזרקה של הארס לעכברי מעבדה, הדירוג של עוצמת הארס של תשעת מיני הנחשים הארסיים בישראל הוא:

1. צפעון שחור (0.06)

2. שפיפון (0.125)

3. צפע מצוי (0.2)

4. אפעה (0.25) + עכן חרטומים (0.25)

5. עכן גדול (0.481)

6. עכן קטן (0.5)

7. צפע חרמון (0.605)

במקרה של הפתן השחור לא ידועות לנו תוצאות רשמיות.

האם ניתן להסיק מכך מי הנחש המסוכן ביותר לאדם? ממש לא, עוצמת הארס היא רק מדד אחד! למה?

1. חישוב ה LD50 מבוצע באמצעות עכברי מעבדה,השפעת הארס על עכברים לאו דווקא פועלת באופן זהה כשמדובר בבני אדם.

2. מדדים נוספים שתלויים במין הנחש משפיעים על תוצאות ההכשה: א. כמות הארס המוזרק ב. עומק החדרת הארס (כתלות במבנה ואורך שיני הארס).

למרות ארסו החזק של הצפעון השחור, מבנה השיניים שלו מאפשר להחדיר את הארס לתת העור בלבד. בנוסף הצפעון הינו נחש קטן יחסית, דבר המאפשר ייצור כמות קטנה של ארס בהשוואה לנחשים ארסיים ממשפחת הצפעיים בישראל.

לעומת הצפעון השחור, הצפעיים בישראל (צפע, אפעה, שפיפון ועכן) מאופיינים בשיני ארס ארוכות ומנגנון הכשה המאפשר החדרת ארס עמוק יותר לגוף המוכש.

לצערינו אין תשובה חד משמעית לשאלות מסוג זה, אך ככל הנראה הצפעון השחור (שרף עין גדי) הוא בעל הארס העוצמתי ביותר והצפע המצוי הוא בעל ההכשה המסוכנת ביותר.

(ברשימת המינים, הערכים בסוגריים מציינים מיליגרם ארס הדרוש לכל קילוגרם של בעל חיים).

מקור: http://snakedatabase.org/pages/ld50.php

מיהו הנחש הארסי ביותר בישראל?

עוד מהבלוג...

אל תרחיקו אותי מהבית שלי

אל תרחיקו אותי מהבית שלי

מה לעשות במקרה של הכשה?

מה לעשות במקרה של הכשה?

הזהב הכתום של אנשי הזוחלים בישראל

הזהב הכתום של אנשי הזוחלים בישראל

איך מרחיקים נחשים מאיזור הבית

איך מרחיקים נחשים מאיזור הבית

 

רוצים ללמוד עוד על זוחלים ודו-חיים בישראל?